Lenka Procházková

Zpráva o průběhu konference „Mistr Jan Hus a duše českého národa“, která se konala v sobotu 13. 6. 2015 v Betlémské kapli.

| 1 komentář

Konference byla určena veřejnosti, a přestože o ní mainstreamová média předem neinformovala, sešlo se asi 250 lidí. Kromě Pražanů přijeli i posluchači z Ostravy, Brna, Liberce, Hradce Králové, Chomutova, Břeclavi, Frýdku Místku, Staré Hutě, Jindřichova Hradce…
Nejstarší účastnici bylo devadesát let a nejmladšímu účastníkovi patnáct.Díky četným finančním příspěvkům desítek a desítek lidí se organizátorům podařilo zajistit nejen celodenní pronájem Betlémské kaple, ale i dostatečné pohoštění, včetně dobrého vína přivezeného z Bzence.

Přípravy na konferenci započaly už v únoru, kdy jsme si ujasnili tematický okruh a začínali oslovovat odborníky. Díky Marii Neudorflové, Ph.D. se podařilo zajistit příspěvky především od historiků. Spisovatelka Eva Kantůrková byla tak laskava, že nám umožnila zařadit do programu i svůj zkrácený nádherný text z knihy „Nesmiřitelná řeč“, který na konferenci skvostně přečetla paní Eva Novotná. Zazněl i text filozofa Karla Kosíka nazvaný „Rozum a svědomí“, který přečetl Jiří Lomoz. Ostatní panelisté přednesli své referáty osobně. Pro ty, kteří se konference nemohli zúčastnit
buď z časových důvodů, nebo pro nedostatek informací v médiích, zařazujeme odkaz na videa: http://www.nwoo.org/2015/06/15/jan-hus-konference-pro-budoucnost-13-6-2015/

Ze zápisků v pamětní knize je zřejmé, že konference byla veřejností přijata s vděkem a s radostí. Už v průběhu byli členové organizačního týmu ujišťováni o tom, že dobrá věc se podařila a že se lidé cítí povzbuzeni a doslova elektrizováni úrovní referátů a celkovou atmosférou pospolitosti. K těmto pocitům jistě přispěla i varhanní hudba (v podání Bohumíra Rabase), především závěrečný husitský chorál, který všichni vyslechli ve stoje. Obrovskými okny Betlémské kaple pronikalo slunce a život se zdál být, alespoň pro tyto chvíle, znovu plný naděje.

Věříme, že dozvuky z konference nás budou provázet ještě mnoho dní. Ale  už se do nich trochu vkrádá smutek, jako po završení každé náročné akce.
Nehodláme však smutku podlehnout! Pospolitost, téměř až zázračná, kterou jsme zažili v průběhu konference, nás přivedla k myšlence, že obdobná setkání by bylo správné a velmi potřebné pořádat  i v budoucnu. Nyní nás čeká léto, dovolené a prázdniny. Věříme ale, že na podzim spolu půjdeme do „Betléma“ znovu. Témat, která nás spojují, je mnohem víc než těch, co nás rozdělují. Vždyť už Mistr Jan měl touhu „spojit náš národ v jedno.“

Zbytek finančních příspěvků, které se shromáždily na podporu konference,  tedy použijeme jako základní vklad pro další setkání v Betlémské kapli. Brzy dotiskneme i sborníky textů a sdělíme těm, kteří o ně mají zájem a zanechali nám své kontakty, jakým způsobem je mohou získat. Ostatní zájemce prosíme, aby s námi komunikovali prostřednictvím této mailové adresy: konference.hus.info@post.cz

Děkujeme všem sponzorům, především Nadaci Jana Klimenta, rektorovi ČVUT, který nám kapli pronajal za nekomerční cenu, spisovateli Milanovi Kunderovi a jeho ženě paní Věře, režisérovi Vlastimilu Venclíkovi, historikovi Mojmíru Grygarovi, paní Marii Synkové a dalším desítkám a desítkám občanů. S hlubokým obdivem se skláníme před obětavostí dobrovolníků z organizačního týmu, z nichž mnozí  pracovali v zákulisí, chystali pohoštění, zdobili interiér, natáčeli dokumentární záznamy, zapisovali prezentaci hostů, obsluhovali bufet, vozili čerstvý chleba, rozmnožovali program a nakonec uklízeli a odváželi nádobí a techniku. Mnozí z nich průběh konference uvidí až na záznamu, protože v jejím průběhu nemohli v aule být. Děkujeme i řediteli ekumenické akademie panu Jiřímu Silnému za laskavé zapůjčení kávovaru a dodávku čerstvě upražené kávy.

Duší projektu byla spisovatelka Lenka Procházková, jejíž inspirace a nezlomná víra ve zdar konference nadchly přátele kolem a získaly ke spolupráci lidi všude, kde to bylo potřeba.  Její morální vhled a souznění se vším cenným, co je pro důstojnou existenci českého národa potřeba, provázel přítomné nejen při jejím moderování, ale hlavně v závěrečném projevu. Veliký dík  patří historičce Marii Neudorflové, která byla skutečnou múzou celého projektu. Díky její energii, odborným znalostem a
kolegiálním kontaktům pokryla témata příspěvků důležité aspekty života Mistra Jana Husa, jeho doby a odkazu, což i laikům umožnilo vnímat program jako jednolitý strhující příběh. Příběh, který je stále aktuální.

Pamětní kniha, kterou jsme pro tuto příležitost založili, má zatím popsáno jen několik stran, ale budeme ji opatrovat a na další setkání v Betlémě ji znovu přineseme pro příští záznamy.

Pokud jsme na někoho při poděkování zapomněli, ať nám to prosím odpustí.   Jsme stále ještě dojatí a rozechvělí, tak jako po maturitě a po promoci.
Celý organizační tým prožívá tyto pocity a  co nás v sobotu 13. června v Betlémské kapli propojilo, už si nenecháme zničit.

Na závěr přikládáme program, který byl na konferenci dodržen, pouze časové předpoklady se o několik minut v průběhu dne posouvaly.

MISTR JAN HUS a duše českého národa
konference pro veřejnost

Praha Betlémská kaple
Sobota 13. června 2015,  10– 17 hodin

9 – 9.55 hod. Registrace
10 hod. Zahájení. Varhany
Lenka Procházková: Úvodní slovo
Eva Kantůrková: Nesmiřitelná řeč (výňatek). Čte Eva Novotná
Martin Šandera: Husovi předchůdci a domácí vzory
Jan Hus: Výňatky z Postily. Čte Jaroslav Someš

cca 12 – 13  přestávka na oběd

Jaroslav Someš: Jan Hus v pojetí J. K. Tyla
Marie L. Neudorflová: Masarykova aktualizace Jana Husa
Pavel Carbol: Husova tradice v československém exilu po r. 1948

přestávka na kávu

Miloslav Ransdorf: Husova výzva a jeho odkaz
Karel Kosík: Rozum a svědomí (výňatky). Čte Jiří Lomoz
Lenka Procházková: Jan Hus – sůl země
Závěr: Varhany
od cca 17 hod. Společenský večer

Zprávu za organizační tým sepsala Dana Chvalovská

Sdílet tento příspěvek

  One comment on “Zpráva o průběhu konference „Mistr Jan Hus a duše českého národa“, která se konala v sobotu 13. 6. 2015 v Betlémské kapli.

  1. Ono se médiím stává v poslední době moc často o některých tématech zapomínat informovat.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  *

  HTML tags are not allowed.